Els estudis universitaris d'Infermeria i Fisioteràpia que ofereix la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa), els que tenen un nombre més gran d'estudiants, tenen enguany la nota de tall més alta que mai. Això a la pràctica vol dir que tenen molta demanda i és gairebé segur que ompliran totes les places que ofereixen, fet que s'haurà de confirmar durant el període de matriculació. El mateix ha passat amb Medicina de la Universitat de Vic-Universitat Central, que es cursa entre les dues ciutats. Els graus universitaris relacionats amb les Ciències de la Salut són els que tenen més demanda dels futurs universitaris, i aquesta tendència també s'ha donat al campus Manresa de la UVic-UCC.

A la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa, l'enginyeria d'Automoció també té una nota de tall de les altes, un 8,99, que li garanteix omplir. Serà el quart curs dels estudis d'Automoció que s'imparteix a Manresa.

Les notes de tall més altes

La nota de tall per cursar Infermeria a Manresa s'ha situat en 6,72. Mai no havia passat del 5 els últims anys. Un 5 és el que per defecte dictamina Universitats quan les preinscripcions no arriben al nombre total de places que ofereix la universitat, el que no vol dir que durant la matriculació s'acabin omplint. La nota de tall es calcula d'acord amb les primeres preferències que trien els estudiants i en funció de les places que ofereix el centre universitari. És la nota de l'últim alumne en primera preferència que tindria plaça.

A la Fundació Universitària del Bages hi havia, el curs passat, 435 estudiants que feien el grau d'Infermeria. D'aquests, 123 van entrar a primer curs.

A Fisioteràpia els últims anys hi ha hagut més demanda que no pas oferta, si es té en compte el barem de la nota de tall. Des del 2016 sempre ha estat de més de 5, i per a aquest pròxim curs s'ha situat en 6,40, la més alta que ha tingut mai. Són els estudis que tenen més alumnes al campus Manresa, amb 775, sobretot arran de la demanda d'estudiants francesos que decideixen cursar-lo a la capital del Bages. El curs passat la FUB-UManresa va oferir 178 places a primer curs.

En la resta d'estudis que ofereix la Fundació Universitària del Bages la nota de tall és de 5.

A Medicina la nota de tall també ha pujat. De l'11,80 del curs passat s'ha passat a 12,19. Hi ha 182 estudiants assignats a la facultat de la UVic-UCC, on encara no és clar el nombre de places definitives que podrà acabar oferint. Caldrà esperar, però, el període de matriculació definitiu per saber quants d'ells acabaran cursant els estudis a Vic i a Manresa, i s'ha de tenir en compte que el setembre hi haurà una nova reassignació. «Estem contents», van comentar a aquest diari fonts de la Facultat de Medicina, «tenint en compte el panorama i també la rebaixa de preus públics» que ha anunciat el Govern a les universitats catalanes. La UVic-UCC és privada.

Altes, però també baixes

En conjunt, les notes de tall per estudiar el grau universitari d'Infermeria, Fisioteràpia i Medicina a Manresa han pujat, però continuen sent de les més baixes de Catalunya en aquestes especialitats. El 6,72 d'Infermeria de la FUB-UManresa queda lluny del 12,19 d'Infermeria del Campus Clínic de la Universitat de Barcelona, que té molta demanda. Qui s'hi acosta més és el 6,76 de l'Escola Universitària Gimbernat de Sant Cugat, centre adscrit a l'Autònoma. A la resta d'universitats de Catalunya, ja siguin públiques o privades, queden per sobre de 7.

En Fisioteràpia es dona un cas semblant. A Manresa cal un 6,40, i a la UAB, primera en el rànquing, un 10,45. De totes maneres no és la més baixa de Catalunya. El campus Hospitalet de la Universitat de Barcelona i novament l'escola Gimbernat de Sant Cugat tenen notes més baixes.

De les 8 facultats de Medicina que hi ha a Catalunya, la de la UVic-UCC sí que és la que té la nota de tall més baixa, un 12,19, però a menys d'un punt del Campus Clínic de la Universitat de Barcelona, la que té més demanda per fer aquests estudis, que és de 13,13. El curs passat va ser d'11,80; l'anterior d'11,91, i el 2017 d'11,77. Serà el quart curs que es farà Medicina a la UVic-UCC. Els dos primers es cursen a Vic, tot i que també es fan simulacions a la Clínica Universitària de la FUB. A partir de tercer, els grups es divideixen i s'imparteixen a Vic i també a Manresa. En aquest cas, a la Unitat Docent de l'Hospital de Sant Joan de Déu.

Politècnica de Manresa

També serà el quart curs d'Engi-nyeria d'Automoció que ofereix la Politècnica de Manresa, l'únic que imparteix una universitat pública a tot l'Estat. Aquest any la nota de tall ha baixat lleugerament. Del 9,71 del curs passat s'ha passat, aquest, en el 8,99. Això s'explica perquè els salesians de Sarrià, centre privat adscrit a l'Autònoma, ofereixen per primera vegada el grau. L'oferta, doncs, s'ha incrementat, i això ha fet que hagi baixat automàticament la nota de tall. La UVic-UCC també ofereix Automoció a Granollers. Tant en el cas dels salesians com en el de Granollers, la nota de tall és baixa: un 5,51 i un 5, respectivament.

A la Politècnica de Manresa l'enginyeria de Sistemes TIC té una nota de tall de 6,12. La resta de graus és de 5. En aquest curs la demanda per estudiar enginyeries a la Universitat Politècnica de Catalunya ha augmentat d'una forma important.

A continuació pots trobar una taula i un buscador amb totes les notes de tall d'aquest 2020. Si introdueixes Manresa al cercador obtindràs les qualificacions de tots els estudis que es cursen a la capital del Bages.