Fem Manresa s'oposa rotundament que 200.000 euros del superàvit de l'Ajuntament de Manresa puguin ser «espoliats» per l'Estat Espanyol.

Ahir, en una nota de premsa, va demanar la convocatòria d'un ple extraordinari per donar resposta a la situació creada i va fer una crida a «desobeir» el pacte entre el Govern espanyol i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) que proposa que els ajuntaments cedeixin part del seu superàvit per fer front a la lluita contra el coronavirus, que en el cas de la ciutat de Manresa podria arribar a suposar més de 200.000 euros.

Fem Manresa considera que es tracta d'una nova ofensiva recentralitzadora i han demanat a les forces sobiranistes del consistori que es plantin i busquin una estratègia conjunta per fer-hi front.

La candidatura anticapitalista manifesta una oposició frontal a l'acord i ha avisat que demanaran la sortida «urgent» de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

A més, han demanat que es convoqui l'Assemblea de Càrrecs Electes per tal de coordinar la resposta «i la desobediència institucional, de forma conjunta, útil i fugint de possibles electoralismes».

En el comunicat fet públic aposten per derogar l'article 135 de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL) i la llei d'estabilitat pressupostària per donar suport als ajuntaments i «abandonar el simbolisme i la retòrica».

La candidatura d'esquerra independentista insta el govern de la Generalitat a posar tots els instruments administratius i institucionals a favor dels ajuntaments i ha demanat que es doni cobertura jurídica als consistoris que no cedeixin el romanent.

És per això que demanen, amb caràcter d'urgència, la celebració d'un ple extraordinari per tal fixar la posició del consistori en aquest afer que consideren de gran transcendència.

A retornar en 15 anys

El Butlletí Oficial de l'Estat va publicar la setmana passada el decret pel qual els ajuntaments hauran de transferir els superàvits a Hisenda, que els retornaria durant els propers 15 anys. Qui no ho faci no podrà optar a una línia d'ajuts de 5.000 milions.

Segons l'Ajuntament de Manresa, els superàvits «són fruit de la bona gestió de les administracions locals», que són qui millor coneix «el territori i les que poden actuar amb més eficàcia en polítiques de recuperació social i econòmic que beneficiïn el conjunt de la ciutadania». (Vegeu pàgina 21)