La substitució per part del govern de Manresa, en el mandat anterior, de la figura d'un Síndic Defensor de la Ciutadania Local, que s'havia aprovat al ple i inclòs al Pacte de Ciutat, per una presència més intensa del Síndic de Greuges de Catalunya, segueix portant cua. Si el mes passat va ser el portaveu del grup municipal del PSC, Felip González, qui va recordar aquest canvi, ara ha estat Lluís-Vidal Sixto, secretari d'acció sindical de CCOO al Vallès Occidental i a la Catalunya Central, qui n'ha parlat. Creu que el servei del síndic que té Manresa «és de mínims» i de «baixa intensitat».

Sixto apunta que tenir un síndic local «es va acordar al mandat anterior» i «es va canviar per decisió del govern manresà, però les entitats signants [del Pacte de Ciutat] no hi vam estar d'acord perquè es rebaixava molt la intensitat del que s'anava a fer, perquè no és el mateix incrementar les visites periòdiques de l'oficina del Síndic de Greuges de Catalunya a Manresa [que és el que es va fer a canvi] que tenir un síndic local», que, destaca, «pot fer unes recomanacions d'ofici en temes com la mobilitat. Això és molt difícil que ho faci el de Catalunya». Remarca que quan el govern de la ciutat va desestimar crear un síndic local i, a canvi, va garantir més visites del Síndic de Greuges de Catalunya, «es va prometre una intensitat equivalent, i no s'ha complert». Coincideix amb Felip González que l'informe del síndic «es fa i es publica, però no es fa un acte de presentació pública», que només es va celebrar una vegada.

La millor fórmula

Per al sindicalista, això no significa que els informes que fa l'oficina amb Rafael Ribó al capdavant no siguin complets i que no s'executi bé la feina, però, al seu entendre, «una fórmula d'un síndic de ciutat coordinat amb la sindicatura nacional seria la millor».

Recorda que «un dels inconvenients» que va exposar l'Ajuntament per no implantar aquesta figura «va ser l'econòmic, però nosaltres ja havíem dit que no calia que el síndic local treballés tota la jornada, que podia fer jornada parcial, i que ciutats com Sabadell, Girona i Terrassa en tenen un».

El PSC va posar damunt la taula aquest tema coincidint amb la visita a l'ajuntament de Manresa del conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé (vegeu edició del 28 de juliol), amb l'objectiu de retreure al govern d'ERC i JxM les seves polítiques en temes de transparència. Com a exemple, va posar la decisió de no tirar endavant l'acord de crear la figura d'un síndic de greuges local i que els informes del síndic Ribó no es presentin i quedin desats al calaix.