? Les obres que havien de convertir la Fàbrica Nova en el nou centre de Manresa, amb aparcament subterrani, centre comercial, habitatges i zona verda, es van aturar a final del 2008 a causa de la crisi econòmica. No hi va tornar a entrar maquinària pesant fins el setembre passat per fer-hi l'actual urbanització. Les obres han ocupat una part de solar fins llavors tancat i bar-rat darrere un mur, per fer una connexió directa entre Bertrand i Serra i Sant Joan d'en Coll a través de la carretera del Pont.