A Manresa, la franja de població de més de 65 anys és del 20%, però durant els primers 5 mesos de l'any el percentatge de gent gran del total d'unitats familiars ateses pels serveis socials va ser del 41%.

Segons la memòria d'activitat dels serveis socials de l'Ajuntament de Manresa del 2018, els atesos de més de 65 anys eren el 24% del total.

Tot i que un percentatge fa referència a un any sencer i l'altre als primers 5 mesos de l'any, el creixement és molt significatiu.

Davant l'evident desproporció es constata que el col·lectiu de gent gran de la ciutat, que ja era especialment vulnerable, ara encara ho és més a causa dels efectes de la pandèmia de coronavirus.

Caldrà esperar, però, a la memòria dels serveis socials corresponent al 2020 per veure el resultat final de l'afectació.

Més usuaris

Aquest augment percentual de les persones de més de 65 anys que necessiten el suport institucional s'emmarca en un important increment del nombre d'usuaris.

Des de l'1 de gener fins al 31 de maig, els serveis socials de l'Ajuntament de Manresa van atendre 3.968 unitats familiars.

Es comptabilitza com una unitat familiar tant una persona que viu sola com una família de, per exemple, cinc membres.

Aquesta xifra representa ja el 69% respecte de les unitats familiars que es van atendre durant tot l'any passat (que van ser 5.765), però fa referència a només cinc mesos d'enguany.

Dit d'una altra manera, el 2019 la mitjana d'unitats familiars ateses al mes va ser de 480,40. En els primers cinc mesos de l'any, la crisi sanitària i social de la Covid-19 ha fet disparar aquesta mitjana fins a les 793,6 unitats familiars ateses al mes.

De les 3.968 unitats familiars ateses, 441 s'han adreçat als serveis socials per primera vegada, que detallen que s'ha posat una especial atenció al col·lectiu de gent gran, que representen el 41,1% de les 3.968 unitats familiars ateses.

Les demandes sobrevingudes que han arribat a causa de la Covid-19 han estat sobretot demandes d'alimentació i d'altres necessitats bàsiques (com ara medicaments o subministraments) i demandes d'acompanyament social a persones grans, a persones en situació de soledat o a famílies en situació de vulnerabilitat a causa de la pèrdua d'ingressos, ja sigui perquè s'han quedat sense feina, perquè estaven en espera de cobrar el subsidi de l'ERTO o perquè treballaven en l'economia submergida i el confinament els va tallar, de cop, la seva font d'ingressos.

També s'han rebut demandes d'habitatge i peticions d'informació sobre prestacions, subsidis, la renda garantida i per rebre la targeta moneder que substitueix les beques menjador.