Al xamfrà de la carretera de Santpedor i el carrer de Bernat de Cabrera, de Manresa, hi ha un contenidor de brossa i un altre d'orgànica, però algú mal informat va confondre aquesta àrea d'aportació de deixalles amb una deixalleria i va abocar a la via pública el que semblaven tots els elements de fusta d'una habitació sencera, tal com mostra la fotografia.