La Fundació Turisme i Fires de Manresa prepara dues accions comercials amb l'Agència Catalana de Turisme que tindran lloc a la tardor, el 30 de setembre i el 22 d'octubre. Es tracta de dues accions en format virtual destinades a donar a conèixer l'oferta turística de la ciutat a operadors turístics, agències i altres empreses de serveis tant a escala de l'Estat espanyol com d'Europa.