El Pont Nou de Manresa és un dels ponts medievals més ben conservats de Catalunya. Va ser construït a principi del segle XIV sota la direcció de l'arquitecte barceloní Berenguer de Montagut, que també va ser el responsable de projectar les esglésies de la Seu i del Carme. Arran del creixent pes econòmic i comercial de la ciutat, i de la seva situació com a nus de comunicacions dins la xarxa viaria de la Catalunya Central, es va considerar important la construcció d'un nou pont que, alhora, dotaria el camí ral de Lleida d'un pas estable sobre el riu. Es tracta d'un pont d'estructura gòtica amb vuit arcs de mig punt fet amb carreus de pedra. Els arcs presenten les mateixes dimensions en alçada i amplada i els tallaaigües en forma d'angles pugen fins a la barana i originen allà per on es transita uns refugis-miradors triangulars. El 2015 es van fer unes obres de rehabilitació i reforç estructural del viaducte, que feia anys que havia entrat en un procés de degradació que el feia perillar.