El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar ahir una resolució del departament de Salut per la qual queda prohibit fumar a l'aire lliure i en qualsevol espai públic si no es pot garantir una distància mínima de dos metres. És una de les noves mesures que s'han adoptat com a resposta a l'actual nombre de contagis i a l'increment d'ingressos hospitalaris detectats darrerament al conjunt de l'Estat espanyol, i que en el cas de Catalu-nya ja estan en vigor des d'ahir mateix, en què es van publicar al Diari Oficial, i es mantindrà fins que no es revoqui o es modifiqui l'acord o s'aprovi una nova resolució que modifiqui, moduli o ampliï les mesures que conté aquesta disposició.

La prohibició de fumar en espais públics si no es pot garantir la distància mínima, inclou les terrasses dels bars, i afecta tant el tabac com els inhaladors, les pipes d'aigua, la pipa o altres sistemes. La resolució també estableix que l'horari de tancament dels bars i restaurants serà com a màxim a la una de la matinada si bé des de la mitjanit ja no es podran acollir nous clients. També es limiten les trobades socials fora del grup de convivència estable i, en qualsevol cas, no poden ser de més de deu persones, i en el document es recorda també la prohibició de consumir begudes alcohòliques a la via pública per evitar els botellons.

L'incompliment de les mesures suposarà una infracció administrativa.