L'equipament del Pont Nou disposa de sales de contractació, quatre sales de vetlla (tres de 70 m2 i una de 120 m2, que també es pot unir i ampliar amb una de les de 70 m2 i fer un total de 190 m2),

una sala de cerimònies amb capacitat per a 200 persones i una sala de columbaris, bar-cafeteria, serveis interns i pàrquing.

Quan es va posar en marxa, feia trenta anys que Manresa buscava la manera, per mitjà de diverses iniciatives sempre fallides, de dotar-se d'un crematori, l'absència del qual obligava les famílies a desplaçar-se a altres poblacions per poder materialitzar la incineració dels difunts, que amb el pas dels anys cada vegada ha anat guanyant més terreny als enterraments. El 1990 va ser el mateix Ajuntament qui va plantejar la possibilitat d'habilitar un forn crematori a la ciutat. No va reeixir.