L'Ajuntament ha iniciat un reforç de la neteja de voreres i carrers de vianants amb un servei específic per eliminar taques incrustades que, per la seva naturalesa, queden fixades de manera més permanent als paviments, i genera un efecte de brutícia als espais destinats als vianants.

L'actuació es du a terme durant aquest estiu, aprofitant que l'activitat comercial es redueix amb motiu de les vacances. Tot i això, el servei es concentra en horari del migdia (entre les 13.30 i les 17 h) per tal de no entorpir el funcionament dels comerços.

El servei se centra en les taques més difícils d'eliminar, causades per l'activitat humana, i també per orins de gossos, en llocs concentrats. En aquests indrets es realitza un tractament concret, que requereix la delimitació de la zona de la taca i l'aplicació de productes específics, que es deixen actuar uns minuts, i que després es retiren amb aigua calenta a pressió. S'ha començat pel centre ciutat.