? El servei es troba ubicat a l'edifici Infants (carretera de Vic, 16, 1r). L'horari d'atenció al públic és: dilluns i dimecres d' 11.30 a 14 h i de 16 a 18 h, i dimarts, dijous i divendres, de 9 a 14 h.