El servei de mediació i de treball comunitari Enllaç de l'Ajuntament de Manresa va intervenir l'any passat en 118 conflictes veïnals, dels quals va aconseguir resoldre el 60% dels casos.

Va atendre 268 persones que manifestaven diferents problemàtiques que afectaven un total de 1.884 veïns i es va dur a terme 992 intervencions diferents.

Del global de casos atesos i tancats durant l'any passat, el 60 % van quedar resolts satisfactòriament, segons dades de l'Ajuntament, l'11% no es van resoldre, el 16% van ser interromputs per alguna de les parts, el 12% de casos es van derivar a altres serveis perquè no corresponia a la tasca de mediació, i l'1% restant van ser casos desestimats.

Aquestes són les principals dades de la memòria d'activitats cor-responent a l'any 2019 del servei d'intermediació i treball comunitari, que depèn del programa de Nova Ciutadania i està en funcionament des de l'any 2006.

El soroll, número 1

Dins la tipologia de demandes i problemàtiques destaquen de forma majoritària les classificades dins el paràmetre de problemàtiques veïnals, amb 110 casos (el 92%). D'aquests, 41 tenien a veure amb el soroll, 19 amb dificultats de relació, 18 relacionats amb la neteja i higiene, 7 sobre problemàtiques d'espais comuns, 11 per temes d'humitats, 3 sobre la gestió de comunitats, 4 sobre obres i 5 que feien referència a olors, ascensors i animals domèstics.

La memòria també destaca les accions d'orientació i suport realitzades perquè algunes comunitats de veïns es constitueixin legalment com a tals.

L'altre bloc important seria el de l'ús de l'espai públic, amb set casos, que representen el 6% del total (brutícia a solars, problemes a espais públics). I l'últim bloc és el d'activitats econòmiques, amb dos casos, que representen el 2%.Accions de coordinació

Les coordinacions són una de les peces clau del treball i se'n van fer 160 amb diferents departaments de l'Ajuntament i 100 coordinacions més amb professionals externs, com ara administradors de finques, gent del món veïnal, centres de salut i Mossos d'Esquadra, entre d'altres.

Quant als barris, les demandes estan molt repartides: Carretera de Santpedor (21 casos, el 19 %); Escodines (20 casos, el 18 %); Bar-ri Antic (15 casos, el 12 %); Vic-Remei (11 casos, el 9 %); Saldes- Plaça Catalunya (10 casos, el 8 %); la Font dels Capellans: (8 casos, el 7 %); Sagrada Família ( 7 casos, 6 %); Passeig i Rodalies (5 casos, el 4 %); Balconada (4 casos, el 3 %); Valldaura (4 casos, el 3 %); Cal Gravat (4 casos, el 3 %); Poble Nou: (4 casos, el 3 %); Mion-Puigberenguer (2 casos, el 2 %);Pare Ignasi Puig-El Xup: (2 casos, el 2 %) i Viladordis (1 cas, l'1%).

El servei disposa d'una tècnica especialitzada que porta a terme les mediacions i els contactes comunitaris, i es rep el suport i la coordinació del responsable del Programa d'Acollida. Des del 2013 és inclòs en la xarxa de mediació finançada per la Diputació de Barcelona; l'altra meitat, el 50%, la finança l'Ajuntament.

Problemes soterrats

L'Ajuntament destaca que, en un gran nombre de casos, la intervenció posa al descobert situacions que requereixen una derivació a altres serveis: casos de gent gran que viu sola i té necessitats; problemes de salut, gent sense llar i ocupacions.

L'objectiu principal del servei és afavorir la convivència ciutadana, tot prevenint i intentant resoldre conflictes entre veïns, però comptant amb la voluntat de les parts implicades.

Intenta evitar friccions i afavorir la convivència tant a l'espai privat -blocs d'habitatges i domicilis particulars, espais comuns compartits, etc., que seria la major part de la feina duta a terme- com a l'espai públic, en places, carrers i en espais oberts.