El curs escolar començarà a Catalunya el 14 de setembre amb l'obligació de portar mascareta per a tots els alumnes de secundària, batxillerat i FP i per als de primària quan el risc de contagi a la zona sigui alt, amb grups estables «el més reduïts possible», controls de temperatura i símptomes i un cribratge a 500.000 persones en dos mesos.

Així ho van anunciar ahir els consellers d'Educació, Josep Bargalló, i de Salut, Alba Vergés, després de la reunió extraordinària de la Generalitat que va aprovar el pla per iniciar el curs escolar 2020-2021, que estableix que cada centre escolar tindrà autonomia per adaptar-lo a les seves característiques.

«El curs escolar començarà amb totes les garanties sanitàries i de prevenció, el més normal possible i amb la voluntat definitiva de garantir el dret a l'educació de l'alumnat. No podem permetre que l'epidèmia trenqui la formació de tota una generació», va dir Bargalló. En la mateixa línia que el conseller, que va defensar el «deure d'obrir les escoles», es va expressar la consellera Vergés, que va afirmar que «en cap cas» la Generalitat tancarà els centres educatius com va passar el març amb l'estat d'alarma.

El pla aprovat per l'executiu català estableix que les entrades i sortides d'alumnes, tant del centre escolar com a l'hora del pati, es realitzaran de forma esglaonada, per grups i sense aglomeracions, una mesura que, segons el conseller, possiblement es mantindrà després de la pandèmia.

També es formaran «grups estables» o «bombolla» per facilitar les actuacions immediates en casos de sospita de rebrot, amb ràtios de 20 alumnes a primària -que podran ampliar-se a 25 en cas necessari-, i de 30 a secundària, encara que en ambdós casos l'objectiu és que siguin «el més reduïts possible», de manera que alguns centres podrien duplicar línies o fins i tot treballar «per nivells».

Quan dos o més grups estables coincideixin en espais comuns, com el menjador o en activitats extraescolars, hauran de mantenir entre ells la distància de seguretat. Això implica, va detallar Bargalló, que hi haurà d'haver més d'una hora de pati i s'hauran de reforçar les mesures d'higiene «dràstiques», amb personal de neteja en torns diürns i amb les classes lleugerament més curtes perquè, al final de la classe, hi hagi temps de ventilar l'aula i desinfectar. «Si una classe durava una hora, ara haurà de durar 55 minuts perquè en cinc minuts s'haurà de ventilar la classe i netejar. I si fan falta 10 minuts, doncs 10 minuts». També va explicar que la prioritat és mantenir les classes presencials a infantil i primària per motius «pedagògics, emocionals, de socialització i de conciliació de la vida familiar i laboral». En canvi, a partir de tercer d'ESO es podria implementar la «presencialitat mixta» que algun centre ja té prevista per a algunes assignatures optatives.