La possible existència del jaciment es va detectar el 2013, quan es va localitzar material ceràmic en superfície a la zona, en un turonet cobert de vegetació boscosa entre camps. Aquest material s'associava a restes d'estructures de murs. A partir dels indicis es va considerar la potencialitat del jaciment arqueològic i el seu eventual lligam amb un edifici d'època medieval i/o moderna, amb possibles estrats a més profunditat que es podrien relacionar amb èpoques anteriors. Finalment, aquest estiu s'ha procedit a fer la recerca arqueològica.