Fins a 160 coixins estesos a terra col·locats en cercles i amb una invitació latent: tothom qui vulgui es pot aturar a escriure el seu desig. Una instal·lació que, en un format més petit, ja va portar a la Fàbrica de les Arts Roca Umbert de Granollers, i que cerca «el bé comú en un moment en què ens tanquen, compartimenten i aïllen».