? Erradicar assetjaments, agressions verbals i qualsevol tipus de violències sexuals en un context d'oci nocturn en espais públics, i aconseguir que els espais de socialització no estiguin condicionats per raó de sexe, orientació o identitat sexual, és l'objectiu final del protocol contra la violència masclista de l'Ajuntament de Manresa. És un document subjecte a canvis per adaptar-se en cada moment a la realitat.