L'Ajuntament de Manresa ha iniciat aquest mes d'agost les obres per ampliar l'Espai 1522, el Centre d'Interpretació de la Manresa Ignasiana, que amb aquesta actuaci ó sumarà 155 metres quadrats al projecte museogràfic que explica com era la ciutat que va acollir Sant Ignasi de Loiola, fa gairebé cinc segles. La intervenció —que té un pressupost de 99.928,35 euros (IVA inclòs)— també permetrà adequar l'espai a persones amb mobilitat reduïda i millorar la climatització del centre. És previst que les obres s'allarguin fins a finals d'octubre.

L'Espai 1522 es va inaugurar el desembre del 2015. Es troba ubicat a la plaça Fius i Palà, a l'actual edifici del Teatre Conservatori, i ocupa l'ala est del claustre de l'antic convent de frares dominics de Sant Domènec. Amb la intervenció iniciada aquest agost, el centre d'interpretació s'ampliarà mitjançant la recuperació parcial de l'ala sud, un espai que actualment estava inutilitzat, on hi havia escales i rampes tapiades que ara ja s'han enderrocat (vegeu fotografia). També es rebaixarà el terreny existent i es construirà una nova solera i una nova pavimentació amb peça de basalt, igual que l'existent a la resta de l'Espai 1522.

A banda, es procedirà al repicat i sanejat de les pilastres i arcs de pedra existents, amb la voluntat d'anar recuperant, successivament, els elements del claustre neoclàssic. Amb la intervenció proposada, també es pretén adequar l'espai a persones amb mobilitat reduïda, mitjançant la realització de dues rampes interiors. Una permetrà connectar l'entrada amb la cota del centre d'interpretació; l'altra, el centre d'interpretació amb l'accés al teatre. Aquest fet comportarà l'adaptació de la porta d'entrada, que es suplementarà amb llistons inferiors. Pel que fa als serveis, es farà la instal·lació elèctrica i d'enllumenat, i es condicionarà climàticament l'espai.

Les obres permetran també que el Teatre Conservatori recuperi les antigues taquilles, que fins ara s'utilitzaven com a magatzem. En aquest mateix espai, s'habilitarà un petit office que podrà donar servei tant al teatre com a l'Espai 1522.

Objectiu 2022

Amb motiu del 500 aniversari de l'estada de Sant Ignasi de Loiola a Manresa, que tindrà lloc el proper any 2022, l'Ajuntament de Manresa va iniciar, el 2014, una campanya de recuperació i posada en valor de tots aquells emplaçaments amb els quals el sant va tenir relació.

Una de les primeres operacions que es va dur a terme va ser la creació d'un Centre d'Interpretació de la Manresa Ignasiana, per tal d'explicar com era la ciutat en aquella època. Amb aquest objectiu, es va escollir un emplaçament suficientment representatiu de la Manresa medieval, alhora que estretament lligat a la història del sant: l'antic convent de frares dominics de Sant Domènec -o antic convent dels predicadors—, edifici on sant Ignasi va fer-hi estada en tres ocasions diferents.

L'esmentat convent es va començar a construir el 1321, adossat a la muralla construïda durant el mateix segle, i constava d'un claustre gòtic, les dependències bàsiques de la residència dels frares i una petita capella annexa, la qual no es va acabar fins al 1438.

Durant els segles XVII i XVIII, es va reformar i ampliar la capella, fins a convertir-la en l'església de sant Pere Màrtir, i es va reconvertir el claustre en neoclàssic. Després de la desamortització de Mendizábal, el convent va esdevenir de titularitat municipal, i el 1877 es van iniciar les obres de construcció d'un teatre en el seu emplaçament.

Per construir-lo, es va enderrocar l'ala nord del claustre (on es va alçar la caixa escènica de l'equipament), i es va encaixar la platea i les llotges al pati del claustre. Aquesta decisió va permetre salvar tres de les quatre ales d'aquest últim. Les successives actuacions dutes a terme des de llavors van anar amagant el claustre preexistent, mitjançant l'addició de nous tancaments i revestiments.

El 2015 es van iniciar les obres de creació de l'Espai 1522, que van consistir, bàsicament, en la recuperació de l'ala est del claustre, a partir de l'enderroc dels tancaments i divisòries afegits, el repicat i sanejat dels paraments originals i la restauració de les voltes, arcs i columnes preexistents. A part, es va dotar l'espai de les instal·lacions bàsiques per a permetre la seva immediata posada en funcionament (electricitat, telecomunicacions i seguretat).

Amb l'actuació actual, es durà a terme una ampliació d'aquest espai, mitjançant la recuperació parcial de l'ala sud de l'antic claustre, així com actuacions de millora de l'accessibilitat i del condicionament climàtic de l'espai original.