«Després de l'entorn familiar, l'escola és l'espai més segur». Ahir, tant l'alcalde Aloy, de qui són aquestes paraules, com el regidor d'Ensenyament, es van esforçar per enviar un missatge de tranquil·litat i normalitat a les famílies.

Aloy va dir que, malgrat tots els esforços que s'han fet -com ara que als centres hi hagi el màxim de grups estables-bombolla per poder-los aïllar si hi ha un cas de covid- «estem segurs que tindrem alguns problemes perquè estem enmig d'una pandèmia».

El regidor Antoni Massegú va remarcar que «és evident que, per una qüestió purament estadística, s'hauran de tancar grups-classe». Va valorar que l'important és tenir clar el protocol i els mecanismes per fer-ho i va demanar que, dins de l'angoixa i la incertesa lògiques, «s'ha de viure amb la màxima normalitat possible».