Amb el reasfaltatge de 1.618 metres quadrats del carrer Puig i Cadafalch, l'Ajuntament de Manresa haurà completat ja el 50% de la superfície de calçades prevista en el Pla de Millora de l'Espai Públic 2020, amb un total de 9 carrers i 9.136 metres quadrats executats. Quedaran per reasfaltar 9.211metres quadrats més, repartits en 11 carrers. L'Ajuntament de Manresa va iniciar el 25 d'agost el Pla de Millora de l'Espai Públic 2020, que, com en els tres anys anteriors, representarà una inversió global d'un milió d'euros. El pla es divideix en tres branques: millora de calçades, millora de voreres i millora de parcs infantils. La part que afecta al reasfaltat de les calçades és la primera que s'està executant, amb una inversió total de 349.998 euros.

Ben aviat es donaran a conèixer els projectes de les actuacions a voreres i a parcs infantils.

Les actuacions a les calçades s'estan fent en una vintena de car-rers de la ciutat, amb una superfície total de 18.348 m2.