Durant els mesos de juliol i agost els turistes estrangers comptabilitzats per la Fundació Turisme i Fires de Manresa van ser 129, el que suposa un parell al dia.

Es tracta d'una xifra molt baixa en una situació excepcional com és l'escenari de restriccions en època de coronavirus, però si es consulten les xifres dels mateixos mesos centrals d'estiu de l'any passat, es pot veure que en plena normalitat els visitants de fora de l'Estat espanyol van ser 861, uns catorze al dia.

La reducció del turisme internacional ha estat del 85%.

Els serveis gestionats per la Fundació Turisme i Fires de Manresa durant els dos mesos centrals de l'estiu van ser 4.962, en comptes dels 6.404 del mateix període de l'any passat, el 22% menys.

Cal tenir en compte que dels 4.962 usuaris, 3.269, el 66%, van ser persones de la mateixa ciutat. Així que els visitants de fora de la ciutat entre el juliol i l'agost han estat 1.693, i en el mateix període de l'any passat van ser 2.542.

D'aquests 1.693 -uns vuit-cents cinquanta al mes-, a banda dels 129 estrangers, hi ha hagut 379 de Barcelona, 1.083 d'altres poblacions de Catalunya i 102 procedents de la resta de l'Estat.

Més catalans

Aquí cal fer una distinció important i és que, mentre que han baixat els visitants estrangers i de la resta de l'Estat, han crescut els de Barcelona i els provinents d'altres punts de Catalunya.

Concretament, sempre segons dades facilitades per l'Ajuntament de Manresa, els visitants de la ciutat de Barcelona aquest juliol i agost han estat, com ja s'ha dit, 379, una xifra superior en el 9% als 347 registrats l'any passat, i el mateix passa amb els provinents d'altres poblacions catalanes, que el juliol i l'agost del 2019 van ser 1.039 i enguany 1.083, el 4% més.

Menys de la pròpia ciutat

Pel que fa als 3.269 manresans comptabilitzats com a usuaris dels serveis gestionats per la Fundació Turisme i Fires, van ser el 15% menys que el 2019.