A principi de març, quan no havia esclatat encara l'actual situació de crisi sanitària i econòmica a causa de la covid-19, l'Ajuntament de Manresa va presentar el tancament de caixa del pressupost del 2019.

Les dades mostraven el millor coeficient d'endeutament des que es va implantar aquest concepte, el 1995; el volum d'endeutament més baix des del 2001; la xifra més baixa d'interessos pagats als bancs del segle; la segona quantitat més alta d'amortització de préstecs, un tancament de l'any amb més de 3 milions d'euros en positiu i el superàvit més alt des del 2002.

Va ser a partir de dades com aquestes que es va elaborar el vigent pla pressupostari a mitjà termini de l'Ajuntament.

Concretament, el resultat de l'any 2019 de l'Ajuntament de Manresa -no de les empreses o consorcis que en depenen- va ser de 3.076.808 euros positius, lleugerament per sota dels 3.202.472 euros del tancament de caixa del 2018.

Crèdit de 7,2 milions

Recentment, la Diputació de Barcelona i el BBVA van signar un crèdit amb l'Ajuntament de Manresa per més de 7,2 milions d'euros. D'aquests, 329.507 euros estan subvencionats per la corporació barcelonina.

Els diners es poden destinar a reduir costos financers de préstecs per a noves inversions, acollir-se a préstecs a llarg termini, millorar la tresoreria, i préstecs pont per a inversions finançades amb subvencions.