El ple de l'Ajuntament de Manresa va ratificar l'acord adoptat pel ple del Consorci del Parc Central per a la seva dissolució.

Els ens consorciats han estat, des del 2009, l'Ajuntament de Manresa i l'Associació Privada Parc Central, formada per la Caixa de Manresa, la Cambra de Comerç de Manresa i Projectes Territorials del Bages (PTB) SA.

El que ha passat ha estat que Caixa de Manresa va ser dissolta per fusió amb Catalunya Caixa que, al eu torn, va ser absorbida pel BBVA. I des de la seva dissolució no ha designat cap representant en el si de l'associació.

Per altra banda, el PTB es troba sumit en un procés concursal que el porta a la seva dissolució i, per últim, la Cambra de Comerç ha comunicat que ha cessat en la seva condició de sòcia i no ha designat representants en els òrgans.

Tot plegat implica que l'Associació Parc Central desapareix per falta d'associats.

El Consorci tenia la finalitat de "definir els continguts del Parc Central, impulsar el conjunt de la transformació física del parc, gestionar el patrimoni propi en relació amb els continguts essencials del parc, donar suport a la innovació i gestionar els clústers innovadors que s'instal·lin al nou parc".

També pretenia "fomentar la cooperació sistemàtica i efectiva entre empreses i entitats vinculades als sectors de les tecnologies de materials i mediambientals [l'especialitat del CTM Centre Tecnològic, que ha de ser el motor del parc] amb la creació d'una agrupació empresarial innovadora per enfortir i promocionar el teixit empresarial en aquests àmbits".

També es proposava "desenvolupar activitats que facilitin la cerca i execució de projectes" en aquests dos sectors (materials i mediambientals) "que millorin la seva capacitat competitiva i que siguin tecnològicament innovadors".

El consorci ha estat presidit per un ple, que integren regidors i representants de l'associació Parc Central.

El consorci havia de permetre desenvolupar el Parc Central com un polígon tecnològic estratègic per al territori, objectiu que només s'ha assolit parcialment.