L'Ajuntament de Manresa no ha complert els límits de la regla de despesa fixats per la Llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i s'ha vist obligat a aturar actuacions valorades en 674.000 euros.

L'incompliment ja havia estat advertit en un informe pel departament d'Intervenció.

Aquesta situació va obligar el govern municipal a aprovar en el darrer ple un pla econòmic financer que marca les mesures per ajustar-se a la regla de la despesa dels exercicis 2020 i 2021.

També es va aprovar la immobilització d'actuacions previstes per a la nova oficina de turisme i planta de residus, l'accessibilitat de l'edifici del mercat de Puigmercadal i formació de personal.

La Llei de Racionalització i Sostenibilitat (LRSAL) limita la despesa que poden realitzar les corporacions locals a un increment percentual concret respecte de l'any anterior. Així, tot i que l'Ajuntament disposava dels diners pel fet de tenir també més ingressos (la prova és que l'exercici es va tancar amb superàvit), la LRSAL limita la despesa i es va gastar per sobre d'aquest límit.

El regidor d'Hisenda i primer tinent d'alcalde, Valentí Junyent, va explicar en el ple que, forçats pel marc legal, no es disposaran de determinades despeses en el crèdit pressupostari d'enguany i «no es podran executar».

Junyent va dir que el que havia passat era que «vam tenir més ingressos i més despeses», però com que la norma és restrictiva, «hi ha un seguit de partides de les quals no podrem disposar enguany i no hi haurà temps d'executar els projectes, en el cas que estiguin fets, i aquestes partides ajudaran a complir la immobilització» de 174.000 euros. Les partides estaven destinades al trasllat de l'oficina de turisme a l'edifici de la fonda Sant Antoni (39.000 euros), als accessos de l'edifici del mercat al Servei d'Informació i Atenció a la Dona (SIAD) i l'Associació de Veïns del Barri Antic (80.000 euros) i a la formació de personal (55.000 euros). «Aquests diners queden immobilitzats fins que tanquem el pressupost, i no seran utilitzats» fins al proper exercici.

Junyent va fer públic que, a banda dels 174.000 euros esmentats, també es veien afectats 500.000 euros del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, ja que el límit de despesa no afecta només la comptabilitat estricta de l'Ajuntament, sinó també la dels organismes municipals vinculats.

Junyent va recordar que l'operació més important que té a les mans a hores d'ara el Consorci és la construcció de la planta de tractament de residus.

El regidor d'Hisenda va informar que «s'està fent el projecte i a hores d'ara encara no s'està en condicions d'incrementar la plantilla de personal i adequar les infraestructures del Consorci per ubicar-hi la nova planta resta».

La planta ha d'estar feta i funcionant l'any 2022.