? En el conjunt de Catalu-nya, les sol·licituds de reagrupament familiar ha caigut arran de la pandèmia. Els sis primers mesos del 2020 s'han tramitat 3.077 sol·licituds d'informes necessaris per acreditar l'adequació de l'habitatge, tant per demanar un nou reagrupament familiar (2.680) com per renovar les autoritzacions de residència de familiars ja reagrupats (397). La demanda d'informes d'adequació de l'habitatge ha baixat a la meitat respecte al mateix període de l'any anterior, mentre que les sol·licituds de nous reagrupaments ha baixat el 53,3%, segons la Generalitat.