Rèptil omnívor que s'alimenta d'insectes grans, ous d'ocells, aràcnids i cucs de terra. És una espècie lligada a ambients oberts, assolellats i secs que fa servir com a refugi arbres aïllats i murs de pedra amb certa cobertura vegetal per aixoplugar-se a les cavitats.