Entre dos-cents i tres-cents rodamons reben cada any a Manresa un àpat i un bitllet de transport -tren o bus- perquè segueixin el seu camí. Segons dades dels serveis socials municipals, l'any passat van ser 205 els transeünts que es van atendre, una quantitat significativament inferior a la de 262 del 2018.

Tot i no estar empadronats a la ciutat, l'Ajuntament els ofereix un àpat i els facilita el desplaçament cap on volen anar. Si hi ha menors, són persones grans o hi ha indicis de violència masclista, s'activa l'atenció social de manera immediata. Els transeünts que arriben a Manresa també tenen a la seva disposició el servei de dutxes i el menjador social.

Formen part d'un col·lectiu d'un nombre molt superior de persones que durant temps transiten d'una ciutat a una altra buscant una sortida a la situació de desemparament en la qual es troben. La seva situació es fa encara més complicada amb l'arribada de les baixes temperatures que porta l'hivern. Aquestes persones no tenen una localització fixa, no estan empadronades a la ciutat i l'Ajuntament les adreça a la Policia Local.

Un cop arriben al cos policial, es comprova que faci més de sis mesos que han passat per Manresa i se'ls facilita l'àpat i el bitllet de tren o d'autobús. Els destins més comuns són Lleida i Barcelona. Se'ls orienta sobre els llocs on poden anar en aquestes ciutats i els recursos que podrien tenir a l'abast.

Un bitllet només d'anada

Els transeünts són un dels col·lectius que presenten una vulnerabilitat més gran a causa de la situació d'absència de xarxa de suport que implica el trasllat de ciutat en ciutat.

Tal com s'ha establert fins ara, són un problema social en trànsit d'un municipi a un altre amb un bitllet a la mà només d'anada a la recerca d'un familiar, amic o conegut que els pugui aixoplugar durant una temporada.