L’Ajuntament de Manresa ha destinat 3,4 milions a fer front a l’emergència generada per la covid-19. Les dades són del quart informe de seguiment sobre l’aplicació de les mesures incloses en el Pla local de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa que desenvolupa l’acord amb les «Bases per a un Pla local per a la Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa» que el govern de la ciutat i tots els grups municipals van signar l’11 de maig passat.

L’informe s’ha presentat al ple municipal que aquest dijous celebra l’Ajuntament de Manresa i que actualitza l’últim que es va presentar el passat 24 de setembre.

Des de llavors fins a principis d’octubre hi ha hagut un increment de la inversió de més de 236.500 euros, que s’afegeixen als 3,2 milions comptabilitzats fins el setembre.

L’augment s’ha produït bàsicament en l’àmbit social i sobretot per l’adopció de dues mesures. Per una banda, la introducció d’una nova actuació per oferir ajudes econòmiques per un valor de fins a 300 euros a les famílies amb fills de fins a 12 anys a càrrec que hagin de tenir cura d'ells durant el confinament o la quarantena a causa de casos de covid al seu centre escolar. Inicialment, s’ha previst una dotació de 135.000 euros per al curs 2020-2021.

D’altra banda, la posada en marxa d’un projecte de prevenció i intervenció comunitària amb els joves migrats sols amb la contractació durant sis mesos de dos educadors socials, amb 42.000 euros de pressupost, en el marc d’un pla d'actuació per a la inclusió social d’aquest col·lectiu de joves que preveu també l’elaboració d’un protocol específic.

Una altra novetat ha estat la incorporació de d’una nova oferta d’activitats física per a adults i gent gran més segura i adaptada a les mesures anti-Covid, amb una dotació de 39.167,70 euros.

Les actuacions en l’àmbit econòmic i fiscal segueixen concentrant el gruix de la despesa (23,05%) juntament amb el social (22,93%) i el laboral (20,02%), seguides de les actuacions a l’espai públic i la mobilitat per afavorir la mobilitat i garantir el distanciament social i la seguretat dels vianants (9,51%) i a l’àmbit de la cultura, l’esport i el lleure (9,38%).

El detall de les diverses partides de despesa distribuïda per àmbits que figura en l’informe és el següent:

 1. Àmbit social - 789.547,24 € - 22,93%
 2. Àmbit de les persones - 158.000,00 € - 4,59%
 3. Àmbit laboral i foment de l’ocupació - 689.391,00 € - 20,02%
 4. Àmbit econòmic i fiscal - 793.791,13 € - 23,05%
 5. L’Ajuntament, eina d’impuls econòmic - 12.921,41 € - 0,38%
 6. La funció pública i l’administració local - 49.755,87 € - 1,45%
 7. Els espais municipals i les promocions públiques d’habitatge - 247.500,00 € - 7,19%
 8. Àmbit de a cultura, l’esport i el lleure - 323.140,66 € - 9,38%
 9. Àmbit de l’espai públic i la mobilitat - 327.337,65 € - 9,51%
 10. Àmbit sanitari - 30.000,00 € - 0,87%
 11. Àmbit emocional - 6.555,17 € - 0,19%
 12. Àmbit del voluntariat i les xarxes ciutadanes - 9.151,45 € - 0,27%
 13. Seguiment del Pla i transparència - 6.070,00 € - 0,18%

TOTAL: 3.443.161,58 euros