El ple va donar compte de la resolució amb la qual es dona llum verd a la personació de l'Ajuntament de Manresa davant el Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de Barcelona pel recurs contenciós administratiu interposat per l'Agrupació d'Interès Econòmic (AIE) Ateneu les Bases, que gestiona l'equipament.

El contenciós s'ha interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Manresa de data 21 de novembre de 2019, per la que es va aprovar la liquidació de la distribució de beneficis de la concessió Complex Nord les Bases, període 2012-2017; i l'acord del Ple municipal de data 30 d'abril de 2020, desestimatòria del recurs de reposició contra l'acord anterior.