L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha rebut aquest dimarts una representació de l'executiva de Manresa En Comú, encapçalada per la coordinadora Ana C. Querol, amb qui ha mantingut una reunió de treball a l'ajuntament. Els Comuns valoren positivament la trobada i esperen concrecions "el més aviat possible", segons han manifestat.

A la reunió s'han tractat diferents qüestions i propostes que Manresa En Comú ha sol·licitat via instància o proposat que es tinguessin en consideració en aspectes que preocupen a la ciutadania i que "havien quedat al calaix" per manca de resposta degut, entre altres motius, als mesos de pandèmia. Així, s'ha parlat sobre la necessitat de millorar la participació ciutadana en general i de donar cabuda a situacions com les de Manresa En Comú, en particular, que tot i no obtenir representació al ple, sí que representa una nombrosa ciutadania que els va donar suport "força més gran que la de cap altra associació o entitat de la ciutat" i que per aquest motiu, entenen que "han de poder ser de ple dret als Consells de la ciutat". Els Comuns també han tornat a posar sobre la taula la creació del "Consell de Seguretat i Prevenció", una proposta ja enviada al govern a principis del mes de març.

Per a Manresa En Comú, la taula per a la convivència existent és un bon inici, però creuen que el Consell seria l'instrument "definitiu", tant per afavorir una major participació ciutadana com per fer-ho de de manera més democràtica, ja que el Consell, tal i com el plantegen, "tindria capacitat d'elaborar propostes i elevar-les a la junta de seguretat". Pel que fa a la mobilitat -un altre dels temes tractats- els representants dels Comuns valoren positivament les actuacions per afavorir als vianants, però van fer arribar a l'alcalde la necessitat d'avançar en el pla de mobilitat. Entre d'altres li van expressar la urgència d'elaborar una ordenança municipal específica per a patinets elèctrics, bicicletes i altres VMP, com existeix en diverses ciutats catalanes, i també van tractar sobre la manera de garantir el dret a la mobilitat de la ciutadania dels barris perifèrics, com ara El Xup.

En relació a les Escodines i el Centre Històric, a partir de la resolució aprovada al Parlament de Catalunya, que va ser presentada per Catalunya En Comú Podem, a instàncies de Manresa en Comú, es parlà de la necessitat de fer gestions per impulsar les actuacions de rehabilitació i renovació urbana i els plans de cohesió social que s'hi preveuen.

D'altra banda, els Comuns donen suport a les propostes econòmiques i socials pactades pel govern, la resta de grups municipals i els agents socials en el document de bases de la Taula de la reconstrucció, però han tornat a demanar que es replantegi la recuperació de l'oficina d'assessorament energètic que, amb la crisi i l'arribada de l'hivern, entenen del tot necessària per fer front a la pobresa energètica. La problemàtica de l'habitatge i com fer-hi front també va estar sobre la taula. Finalment, tant l'alcalde com els representant de Manresa En Comú, han valorat positivament la trobada i s'han emplaçat a repetir-la de nou "quan es consideri oportú".