El 21 de maig la interventora municipal va donar compte al ple de l'informe que recull els resultats del control intern de la gestió econòmica de l'Ajuntament de Manresa i dels ens dependents.

En aquella ocasió es van presentar informes realitzats per la Intervenció de l'Ajuntament de Manresa que l'oposició va aprofitar per advertir que hi havia marge de millora en els processos burocràtics.

Ara, el ple d'octubre va donar compte de la resolució de l'alcalde Marc Aloy per formalitzar un pla d'acció per resoldre les febleses, deficiències, errors i incompliments detectats.

El pla demana al servei responsable que posi a disposició de la Intervenció els expedients demanats en la contractació de plans d'ocupació. També, analitzar les circumstàncies que donen peu a l'endarreriment de la tramitació de determinats processos de contractació i demanar als departaments que facilitin amb prou antelació les dades de les noves contractacions a tramitar, entre d'altres.