Un altre aspecte del qual es va donar compte al ple va ser la resolució amb la qual es dona llum verd a la personació de l'Ajuntament de Manresa davant el Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de Barcelona pel recurs contenciós administratiu interposat per l'Agrupació d'Interès Econòmic (AIE) Ateneu les Bases, que gestiona l'equipament.

El contenciós s'ha interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Manresa de data 21 de novembre del 2019, per la qual es va aprovar la liquidació de la distribució de beneficis de la concessió Complex Nord les Bases corresponent al període comprès entre els anys 2012 i 2017.

També, contra l'acord del ple del 30 d'abril del 2020 en què es desestimava el recurs de reposició interposat pel desacord amb la liquidació de beneficis.