Les converses a tres bandes entre els serveis socials de l'Ajuntament, els nou joves que viuen d'okupes al número 15 del carrer d'Ignasi Balcells i l'associació de dones Al Noor en el paper d'intermediària estan «ben encaminades». Aquest és el resum que en va fer, ahir, l'Ajuntament.

Segons la informació del consistori, hi ha una «bona predisposició» per part dels joves i el diàleg entre uns i altres «va en la bona direcció». Va parlar d'un possible preacord, però, com que encara no està lligat del tot, va preferir no avançar esdeveniments.

Dilluns d'aquesta setmana va finalitzar el termini de 72 hores que va donar l'Ajuntament als inquilins que viuen al bloc que hi ha al carrer d'Ignasi Balcells 15 per abandonar-lo, cosa que no van fer i que és el que es mira de resoldre ara mitjançant les esmentades converses i les alternatives ofertes pels serveis socials als afectats. Es tracta d'un edifici inacabat que no té cèdula d'habitabilitat i que el seu propietari, que és un particular, vol acabar ara. A banda, el veïnat de l'immoble fa un any que es queixa dels reiterats problemes de convivència generats pels nois.

En concret, al bloc hi viuen nou joves -alguns dels quals menors extutelats- que són els que participen en les converses a tres bandes. També hi viuen tres adults. En aquest darrer cas, l'Ajuntament els ha ofert el circuit i els recursos habituals de què disposen els serveis socials per a qualsevol persona que no tingui sostre.