Una representació de la Plataforma en defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran es va reunir aquest mes amb la regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Manresa, Mariona Homs, per tal de fer un seguiment dels acords que el passat mes de febrer va signar la plataforma amb el consistori Manresa per millorar els serveis assistencials a la gent gran.

La plataforma ha recordat que aquests acords incloïen compromisos relatius a la millora dels serveis d'atenció domiciliària (SAD, teleassistència, xec servei i servei d'àpats a domicili), la construcció d'una nova residència i la realització d'un estudi de viabilitat per la construcció d'habitatges tutelats entre altres.

Transcorregut mig any des de la signatura dels acords, "constatem que no s'han produït avenços significatius en la majoria de les qüestions acordades, especialment pel que fa a la futura residència per a gent gran", al barri del Xup. "Tampoc en tot allò que fa referència a la millora dels serveis d'atenció domiciliària, ni s'ha iniciat l'estudi relatiu als habitatges tutelats. L'Ajuntament manifesta que manté els seus compromisos i atribueix a les conseqüències de la covid, el fet que no s'hagi pogut avançar prou en la seva concreció", afegeixen des de l'entitat.

La plataforma manifesta que, "tot i la incidència de l'epidèmia, ens preocupen els retards i incompliments en matèria de l'atenció domiciliaria, el xec servei, els pisos assistits, els arranjaments i ajudes tècniques. També el retard en l'execució del calendari de la futura residència. En aquest sentit, considerem que cal avançar més decididament en la millora dels serveis assistencials de la gent gran, apostant per un ens públic municipal que gestioni la futura residència i el conjunt dels serveis a l'envelliment i la dependència".