Després de diverses reunions, l'Ajuntament ha pactat una solució amb vuit dels nou joves a qui va demanar que desallotgessin el bloc d'habitatges on estan d'okupes al carrer d'Ignasi Balcells número 15. En la darrera trobada, celebrada abans-d'ahir al matí, es va acordar amb l'associació de dones Al Noor de Manresa, que representa els vuit joves -el novè ja no es va ni presentar a les reunions-, que tindran cobertura de serveis socials i una alternativa d'habitatge i cobertura de les necessitats bàsiques. L'acord preveu que desallotgin l'edifici sense esperar que s'hagi de fer de manera forçada, com a màxim demà.

Serveis socials ha ofert als vuit joves diverses alternatives habitacionals: l'alberg social, fonda o pensió i un ajut econòmic per a lloguer. L'Ajuntament va decretar en un informe tècnic la inhabitabilitat del bloc del carrer Ignasi Balcells, atès que no disposa de cèdula corresponent, ja que l'edifici no està finalitzat. De les 12 persones que ocupen l'immoble, tres són adults a qui es va oferir adreçar-se als serveis socials pel circuit habitual, cosa que ha acceptat un i han rebutjat els altres dos. Vuit dels altres nou inquilins, tots nois joves, alguns dels quals exmenors tutelats, s'han adherit al pla de treball pactat. Entre d'altres, l'acord estableix que els serveis socials municipals els faran un seguiment social pel que fa a formació, millora de salut i tràmits de documentació; i que els serveis socials col·laboraran amb la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) per establir plans de treball amb els tres joves que poden tenir accés a un suport econòmic o habitacional com a extutelats. L'associació Al Noor farà acompanyament als joves i mediarà en situacions de possible conflicte. L'acord es revisarà cada tres mesos i es podran prorrogar els recursos oferts en funció de l'evolució dels plans de treball.

A banda de resoldre l'ocupació de l'immoble, que és d'un particular, l'acord pot suposar la resolució del malestar veïnal generat per alguns dels seus inquilins, amb les consegüents queixes reiterades dels veïns per baralles, aldarulls i soroll, entre d'altres.