L'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa ha començat a desprogramar activitat quirúrgica i ambulatòria no preferent per fer front a l'augment de persones afectades per la covid ingressades al centre sanitari. La Fundació Althaia de Manresa va anunciar ahir que ha activat la fase 2 del pla de contingència, que a més a més de limitar encara més l'accés al centre implica, també, reorganitzar l'activitat assistencial (vegeu Regió7 del 16 d'octubreRegió7).

D'entrada Althaia ha decidit crear equips multidisciplinaris de professionals de diverses especialitats per donar suport a l'equip de medicina interna de forma rotatòria. Aquests equips formats per metges de branques diferents ja van funcionar durant la primera onada de la pandèmia.

Operacions i visites

A més a més, per alliberar professionals mèdics i també d'infermeria per donar resposta a l'increment de pacients covid, Sant Joan de Déu ha anunciat que es començaran a desprogramar intervencions quirúrgiques i ambulatòries no preferents. Segons la Fundació Althaia s'està avaluant quina activitat s'anul·larà i com. «Es procurarà que sigui rotatòria en les diferents especialitats per disminuir-ne l'impacte i preservar sempre l'activitat urgent o preferent».

També hi ha hagut un augment de pacients crítics afectats per la covid, que ha obligat a incrementar el nombre de llits per atendre aquests malalts. L'UCI de l'hospital es destina íntegrament a pacients crítics, afectats per la covid o no, i en paral·lel s'ha habilitat una nova àrea amb 8 llits per a pacients semicrítics, que forma part també de l'UCI.

Amb mascareta quirúrgica

La fase 2 del pla de contingència d'Althaia també preveu més restriccions a l'hora d'accedir als seus centres, tant a Sant Joan de Déu com a la Clínica de Sant Josep i el Centre Hospitalari.

Caldrà dur mascareta quirúrgica i no de roba, rentar-se les mans en entrar i en sortir, i es restringeix l'entrada només a la persona que s'hagi de visitar o fer una prova. No hi podran accedir acompa-nyants tret dels pacients pediàtrics, persones discapacitades o les primeres visites a oncologia.

Pel que fa als pacients no covid es limita l'acompanyament a l'habitació de les 10 a les 12 del migdia. Fins ara era de 8 a 12, i es recomana que sempre sigui la mateixa persona o bé del nucli més proper. Les visites socials o de cortesia estan prohibides. Només en casos excepcionals, com l'acompanyament a un part, es permetrà que l'usuari tingui acompanyant.

Pel que fa als pacients afectats per la covid, només podran estar acompanyats, també, en casos excepcionals i prèvia autorització. A l'UCI els pacients no covid podran tenir un acompanyant en dues franges horàries de matí o de tarda, i en casos positius caldrà autorització dels professionals.

Al servei d'urgències continua vigent la prohibició d'entrar amb acompanyants. S'ha creat la figura de gestora d'informació per fer d'enllaç amb els familiars.