La UPC Manresa va posar la setmana passada en funcionament les 13 aules equipades amb càmera i sistemes d'àudio a disposició dels estudiants per poder seguir les classes presencialment o remotament, segons calgui, en funció de les mesures establertes en cada moment per ajudar a contenir el risc de contagi de la covid-19.

Aquestes aules, anomenades híbrides per la possibilitat de funcionar presencialment i remotament alhora, ofereixen la màxima flexibilitat per adaptar la docència a les circumstàncies canviants que genera l'actual situació d'emergència sanitària. Així, les classes es poden seguir de forma totalment presencial, de forma totalment remota a través de videoconferència o amb una part dels estudiants a l'aula i una altra en línia a la vegada.

L'organització docent s'ha hagut d'adaptar a les necessitats generades per la pandèmia i aquesta posada en marxa fa possible que els alumnes puguin seguir les classes amb normalitat independentment del grau de confinament en el qual es trobin.

Diferents enquadraments

Les aules s'han equipat amb una càmera robotitzada, un micròfon i una taula de so, a més a més de l'ordinador, els altaveus i el projector de què ja disposaven. Aquest equipament permet al professorat controlar tant el que s'està projectant per als estudiants presents físicament a l'aula com el que visualitzen els que segueixen la classe remotament. Les càmeres tenen diferents enquadraments establerts, per tal que el professorat pugui triar en cada moment de la classe què vol que vegin els alumnes connectats, de manera que pot modificar la projecció del que veuen en la pantalla i mostrar, si vol, diferents visions de l'aula.

D'altra banda, les classes que es fan per videoconferència es poden enregistrar i deixar a disposició dels estudiants que les necessitin, fet que en facilita el seguiment davant la gran varietat de casuístiques que es viuen en l'actual situació.

Limitació de la docència presencial

Actualment, atenent les darreres indicacions del Consell Interuniversitari de Catalunya i del Departament de Salut per contenir l'índex de contagi per covid-19, s'ha limitat al màxim la docència presencial, fins el dia 31 d'octubre, previsiblement, amb la voluntat de reduir al màxim la mobilitat del col·lectiu d'estudiants universitaris. En aquest escenari, les aules híbrides segueixen a disposició del professorat per tal d'impartir les classes totalment en línia.