El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya ha designat la Residència Sant Andreu de Manresa com un dels centres de referència preparats per acollir persones procedents d'altres residències de gent gran positives de covid-19.

La Residència Sant Andreu, amb una capacitat de 111 places, té una disponibilitat de 17 places que serviran per donar suport a persones que viuen en altres centres residencials i que han de ser traslladades urgentment a causa de la crisi sanitària. Es tracta de persones que viuen en centres que es troben en situació de congestió, dificultats estructurals per fer aïllaments, o d'altres.

La Residència Sant Andreu és un equipament recentment remodelat i dotat d'infraestructures mèdiques i de recursos que permeten atendre persones afectades per la covid-19. El centre ja ha començat a rebre les primeres mudances temporals de persones amb covid-19 procedents d'altres residències.

Els professionals de la Residència Sant Andreu encoratgen les persones ateses i els seus familiars a entomar aquest repte com un exercici de responsabilitat i solidaritat. Sant Andreu Salut ha comunicat a les famílies la designació del centre com a residència apta per acollir persones positives de covid-19, i els ha informat també que els seus familiars seguiran comptant, evidentment, amb l'atenció i mesures de protecció establertes.

Per la seva banda, les persones amb covid es mantenen aïllades en una unitat de convivència sectoritzada, seguint totes les mesures i protocols establerts per les autoritats sanitàries.