L'Escola Joviat de Manresa ha adreçat una carta a les famílies amb alumnes al centre en la qual informa que ha iniciat converses amb l'Ajuntament de Manresa i el departament d'Educació de la Generalitat per «explorar la possibilitat de transformar l'escola en un institut escola públic», segons diu textualment la missiva.

El traspàs es faria en els ense-nyament d'infantil, primària i secundària (ESO), per «donar continuïtat al nostre projecte educatiu, a la ciutat de Manresa», segons explica.

A la carta s'afirma que «la realitat social i econòmica del nostre país, i de la nostra Escola en particular, ens porta a prendre mesures per garantir la sostenibilitat i la continuïtat del projecte». Assegura que «és un temps difícil per a moltes famílies i empreses de diferents sectors, i l'Escola no n'està al marge. Els recursos insuficients de l'escola concertada i la crisi que ha generat la pandèmia ens han portat a viure una situació econòmica delicada i insostenible».

De les negociacions diu que «hem copsat voluntat política i bona predisposició per part de les dues administracions, tot i que som conscients de la complexitat del procés i que estem encara en un punt molt inicial».

Fa uns dies la direcció del centre va informar del cas el Consell Escolar, on hi ha representants de les famílies. Va justificar que el model d'escola concertada és obsolet i deficitari, i que la millor opció era passar a dependre directament de la Generalitat. Mestres i professors ho van saber, oficialment, uns dies abans. Passarien a treballar en un lloc públic.