En paral·lel a les obres s'està duent a terme el concurs per a la museïtzació. S'han presentat catorze empreses de les quals l'Ajuntament de Manresa en seleccionarà quatre perquè redactin projectes i se'n triarà un de guanyador.

El preu de la licitació per al concurs de projectes de museïtzació és de 109.323 euros (IVA inclòs), inclou la selecció dels sol·licitants que seran convidats a participar en el concurs, la selecció del projecte guanyador, la redacció del projecte executiu i la direcció de l'execució del projecte museogràfic. La durada del contracte és de tres anys. A banda, enguany ja s'ha fet el procés de selecció d'una plaça de tècnic per al programa de comunicació i difusió del Museu del Barroc de Catalunya. La seva contractació es preveu per al 2021. També es preveu el 2021 el procés de selecció i la contractació d'un tècnic conservador per gestionar les col·leccions del museu.

L'objectiu del concurs és aconseguir la millor de les idees per redactar posteriorment el projecte museogràfic per al Museu del Barroc de Catalunya. Es tindrà en compte l'interès científic i patrimonial de la proposta, l'adequació a les col·leccions a exposar i especialment es prioritzarà la innovació i originalitat del projecte, així com la seva adequació als requeriments funcionals de l'edifici en el seu conjunt. Atès que l'edifici de l'antic col·legi Sant Ignasi és una construcció datada a l'entorn del 1750 i catalogada com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), també es valorarà que la intervenció museogràfica proposada respecti la visibilitat tant interior com exterior d'aquesta construcció. A la vegada hi ha una voluntat palesa de modernitzar el discurs del museu i la presentació dels seus continguts.