Aigües de Manresa va participar ahir al Fòrum Ecoviure presentant la seva aposta per assolir els objectius marcats per l'Agència Catalana de l'Aigua dintre del seu Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica i que un mínim del 20% del consum energètic de les instal·lacions de sanejament d'aigües residuals provingui de fonts pròpies d'origen renovable.

Segons va explicar David Güell, sotsdirector de producció d'Aigües de Manresa, el pla estratègic de l'empresa per incrementar el nivell d'autosuficiència energètica s'afegeix al canvi de paradigma a nivell internacional perquè les estacions depuradores d'aigües residuals passin a ser plantes recuperadores de recursos hídrics.

Güell va quantificar en 6.399.094 els kWh consumits durant el 2019 a les instal·lacions gestionades per l'empresa, entre depuradores i la planta de compostatge de fangs.

A hores d'ara, l'energia produïda per la companyia és de 800.320 kWh, que suposa un 12%.

Per arribar al 20% d'autoconsum faltaria per produir uns 500.000 kwh anuals.

Els vuit-cents mil kWh es produeixen mitjançant un motor que funciona amb biogàs instal·lat a la depuradora de Manresa-Sant Joan de Vilatorrada.

Els 500.000 kWh que falten provindran de l'energia produïda per un motor de cogeneració a la depuradora de Sant Fruitós-Navarcles-Santpedor (220.000 kWh) i per una estació fotovoltaica també aquí (300.000 kWh).

A mesura que Aigües de Manresa vagi explotant més instal·lacions caldrà preveure noves actuacions per anar mantenint el 20%.

Per reduir el consum energètic hi ha com a alternatives la substitució d'equips per altres de més eficients i l'optimització de processos. També es poden instal·lar plaques fotovoltaiques a la depuradora de Manresa i a altres estacions depuradores.

125 participants

El Fòrum Energia d'Ecoviure en format telemàtic va tenir ahir 125 participants. La jornada es va dedicar a l'energia solar fotovoltaica amb representants d'administracions i empreses i també particulars.

L'aposta sostenible d'empreses com Aigües de Manresa i Denso Barcelona, una instal·lació solar fotovoltaica en un habitatge unifamiliar, una altra de compartida en un bloc d'edificis a Barcelona o un projecte de comunitat energètica al Port de Barcelona van ser exemples pràctics que es van poder conèixer ahir al Fòrum Energia d'Ecoviure.

Tots van coincidir a assenyalar els avantatges tant mediambientals com econòmics de generar i consumir la pròpia energia, però també van fer incís en la complexitat dels tràmits administratius, que fan que sovint es trigui molt a poder tenir en funcionament una instal·lació d'aquest tipus.

La jornada es va tancar amb una taula rodona en la qual van participar representants de les empreses comercialitzadores Factor Energia, Holaluz i Som Energia.