El nomenament d'Antoni Massegú Calveras com a nou director dels Serveis Territorials de la Presidència de la Catalunya Central comportarà canvis al cartipàs municipal de Manresa. El regidor Josep Gili Prat assumirà les responsabilitats que tenia Massegú com a cinquè tinent d'alcalde, regidor delegat d'Ensenyament i Universitats i president de la Comissió Informativa de Drets i Serveis a les Persones. Per la seva banda, Joan Calmet Piqué, tercer tinent d'alcalde i regidor delegat de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil i Turisme i Projecció de Ciutat, serà el nou portaveu del govern municipal. Antoni Massegú continuarà al govern municipal, amb la responsabilitat de regidor delegat d'Esports. Tots tres regidors formen part del grup municipal de Junts per Manresa.

El regidor Antoni Massegú renunciarà a l'assignació econòmica de l'Ajuntament de Manresa, pel fet que percebrà una retribució pel seu nou càrrec. El regidor Josep Gili sumarà les noves responsabilitats a les que tenia fins ara com a regidor de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent, i passarà d'un 70% a un 90% de dedicació a l'Ajuntament.

L'alcalde de Manresa signarà la nova delegació de competències dilluns vinent, 9 de novembre, i se'n donarà compte al proper ple municipal, que tindrà lloc el proper dia 19 de novembre.

La modificació comportarà canvis en la representació que els regidors tenien en organismes, empreses municipals i òrgans supramunicipals, que s'aprovaran també en el ple de novembre.