Aquesta setmana s'han iniciat els treballs del Projecte d'urbanització del carrer del Balç, que és previst que s'allarguin cinc mesos. Per dur-los a terme s'ha ocupat la plaça de la Immaculada amb casetes d'obra i contenidors de runes, la qual cosa ha implicat la retirada dels bancs que hi havia.

La intervenció té un doble objectiu: la renovació de les xarxes de serveis existents (clavegueram, aigua, electricitat i telecomunicacions), actualment obsoletes; i la millora de l'accessibilitat del carrer i la renovació del paviment.

El cost previst de les obres és de 359.273,62 euros (IVA inclòs), dels quals 210.813 euros són aportats per l'Ajuntament i 148.461 euros pels Fons europeus Feder.