On hi ha més pressió turística també hi ha més elements publicitaris i de promoció de l'alcohol. És la conclusió d'un estudi que ha dut a terme l'Agència de Salut Pública de Barcelona i en el qual ha participat un equip de recerca de la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa). Això fa que les persones que viuen en barris turístics estiguin més exposades que la resta a normalitzar el consum d'alcohol.

El treball de camp de l'estudi es va fer entre el juliol del 2017 i el febrer del 2018. Es van analitzar 170 zones de Barcelona, on es va observar tots els elements que hi havia a la via pública que fessin referència a marques de begudes alcohòliques, des de tovallons de bars, tendals, pissarres de menús o aparadors de supermercats.

Se'n van identificar 5.210. A partir d'aquí les dades es van encreuar amb la densitat de places turístiques de cadascuna de les zones analitzades. La conclusió és que hi ha una forta correlació entre els barris turístics i la presència d'anuncis d'alcohol.

Segons el director del grup de recerca d'UManresa que ha participat en el projecte, Albert Espelt, «en un país plenament productor i consumidor d'alcohol, si no posem barreres a la seva promoció i publicitat, continuarem perpetuant-ne la normalització. Hem d'avançar com es va fer en la publicitat del tabac».