El lector que ha enviat la foto lamenta que encara hi ha qui fa veure que no sap que hi ha deixalleries per dur-hi el material voluminós. Enlloc d'això, explica que a sota de eix transversal, en un dels camins de l'entorn del Parc de l'Agulla, no és el primer cop que algú ha aprofitat que queda una mica amagat per abocar-hi coses. El desembre passat van ser pneumàtics, diu.