Durant les pròximes dues setmanes es duran a terme treballs de manteniment a l'andana central del primer tram del passeig de Pere III de Manresa.

Aquests treballs no afectaran la circulació de vehicles autoritzats en aquest primer tram, entre Crist Rei i la muralla de Sant Domènec, en els dos sentits de la marxa.

Les obres van a càrrec del servei de maneniment de l'Ajuntament de Manresa i es concentran davant de l'edifici del Casino. Consisteixen bàsicament en reparar els trams de paviment de formigó que està enfonsat i que coincideixen amb l'alineació de l'arbrat de l'andana central del Passeig.

Tall al Dos de Maig

Sí que hi haurà afectacions del trànsit al carrer Dos de Maig. Avui entre les 8 del matí i les 8 del vespre no es podrà circular per l'esmentat carrer, entre el Víctor Balaguer i la plaça del Mil·lenari, amb motiu de la instal·lació d'una grua. Els treballs formen part de les obres que Mercadona efectua en aquest sector de la ciutat per construir un nou supermercat amb aparcament propi al mateix Dos de Maig, 76-84 i Francesc Moragas, 79-83. Ahir ja es van dur a terme treballs per modificar els passos de vianants i la senyalització semafòrica en aquest sector pel mateix motiu.