En 12 anys, del 2004 al 2016, Manresa va recular dues posicions. D'aquesta forma es mantenia una tendència a la davallada de pes poblacional amb relació al conjunt de Catalunya que ha estat intensa al llarg del temps.

Manresa ha passat en cent deu anys de 22.000 a prop de 78.000 habitants, mentre que Sabadell feia un salt de 28.000 a 213.000; Reus de 25.000 a 104.000, Lleida de 24.000 a 138.000, Tarragona de 23.000 a 134.000 i, el més sonat de tots, Terrassa de 23.000 a 220.000.

Pel que fa a la resta, els grans creixements han estat el de Girona -que ha ocupat el seu espai com a capital de província- i els de ciutats metropolitanes com l'Hospitalet, Badalona, Mataró, Santa Coloma, Cornellà i Sant Boi.

Diferència de ritme

Entre les ciutats de Catalunya de més de 50.000 habitants, Manresa és de les que menys han crescut en termes relatius en l'últim segle, un fet que explica per què ha anat reculant posicions en el rànquing poblacional i en un segle ha passat de ser la setena a la quinzena o la setzena de la llista.