Què pot fer Manresa per eradicar la pobresa, la fam o garantir la salut i el benestar per a tothom a la ciutat? O per reduir les desigualtats, promoure l'energia neta i combatre el canvi climàtic? Això és el que demana l'Ajuntament a la ciutadania.

El govern municipal ha obert un procés participatiu en el qual hi pot participar tothom qui vulgui per definir l'estratègia global de la ciutat per als pròxims 10 anys en base als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de de les Nacions Unides. Es tracta d'un pla d'acció que es proposa l'eradicació de la pobresa, la protecció del planeta i assegurar la prosperitat per a tothom. L'Ajuntament de Manresa vol alinear l'estratègia de la ciutat amb els ODS. També demana al parer d'entitats i agents socials de la ciutat.

L'agenda de les Nacions Unides marca 17 objectius: fi de la pobresa; fam zero; salut i benestar; educació de qualitat; igualtat de gènere; reducció de les desigualtats; aigua neta i sanejament; energia neta i assequible; ciutats i comunitats sostenibles; acció climàtica; vida submarina; vida terrestre; treball digne i creixement econòmic; indústria, innovació i infraestructures; consum i producció responsables; pau, justícia i institucions sòlides i finalment aliança pels objectius.

De tots aquests temes, que es divideixen en diversos objectius, l'Ajuntament demana als ciutadans que facin l'enquesta que triïn 10 reptes d'entre els 145 que proposa. Per exemple garantir que a Manresa no hi hagi cap persona que no pugui disposar d'un sostre digne i d'un subministrament de serveis bàsics eficaç, fomentar la creació d'un menjador social, garantir el benestar dels manresans de més edat, promoure una convivència plàcida entre els diversos mitjans de transport de la ciutat, que el teixit industrial manresà sigui sostenible i s'internacionalitzi, promoure l'economia circular a Manresa, fomentar les energies renovables o garantir la salut del riu Cardener.

A l'enquesta també demana que donades les circumstàncies actuals, en quines 3 accions s'hauria d'invertir més a la ciutat a curt termini i quins 3 projectes estaria bé veure realitzats d'aquí a 10 anys. Així mateix consulta a tots els enquestats si estarien disposats a implicar-se activament en alguna acció futura.

Segons l'Ajuntament, els procés de participació ciutadana ha de servir de guia per l'acció municipal i també de mesura del grau de compliment dels reptes plantejats. Afirma, a més a més, que la «pandèmia ens ha demostrat que només junts, amb accions individuals i col·lectives, i amb aliances públiques i privades, podrem fer front als reptes del futur».

L'enquesta és a la web de l'Ajuntament -manresa.cat- i es pot contestar fins el pròxim 30 de novembre. Aquests dies també se n'estan fent a peu de carrer.