Per dur a terme les obres d'enderroc de La Carpa del Riu s'ocuparà bona part de les places d'aparcament que hi ha a la façana principal de la sala de festes. Acostuma a estar sempre ple. Quan el solar passi a ser zona verda també hi haurà canvis. L'estacionament passarà a ser al costat de la carretera, i més cap a l'interior, on ara s'aparca, serà exclusivament per a vianants.