La bona sintonia entre sor Lucía Caram i el Sant Pare, tots dos argentins i amb una mateixa idea de quina ha de ser la funció de l'Església, és prou coneguda. El darrer exemple de la fraternitat entre tots dos ha estat la carta que el Papa ha enviat a la monja, escrita de pròpia mà -inclòs el sobre- per agrair-li la que li havia enviat ella abans i animar-la a continuar treballant pels pobres.

Caram va trametre al Sant Pare una carta acompanyada pel seu darrer llibre -sobre el projecte Invulnerables contra la pobresa infantil- i unes fotos de la plataforma d'aliments de l'estiu passat fetes per la fotògrafa d'aquest diari Mireia Arso. La seva idea era lliurar-li en mà perquè el 28 d'octubre tenia previst anar a Roma amb uns amics, però la covid va estroncar els seus plans i li va acabar enviant tot plegat per correu.

Uns amics comuns d'ella i del Papa la van informar que ell ho havia rebut, que estava molt content i que tenia previst escriure-li, com així va fer. Dimecres passat, sor Lucía va rebre al convent de Santa Clara un sobre de la nunciatura i, a l'interior, una carta escrita pel papa Francesc.

«És una carta molt entranyable, molt personal, on em dona gràcies pel meu treball i per haver assumit el qualificatiu de monja que fa 'lio'» a favor dels més vulnerables . Li demana al mateix temps «que no deixi de treballar i de demanar pels pobres» i que «no m'oblidi de resar per ell, que ell ho fa per mi». S'acomiada amb un «fraternalment, Francisco».

El Papa va acompanyar la missiva amb una imatge que representa la tristesa d'un infant en el bombardeig a Nagasaki, una del monestir ecumènic de Bose, de Santa Teresa de Jesús i d'una icona oriental de Romania.